ECI.blue verbindt er zich toe de gedragsregels voor tussenpersonen te respecteren.

In haar adviesverlening werkt ECI.blue steeds op basis van een onpartijdige analyse. Onze analyse is m.a.w. gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekeringsoplossingen die beantwoorden aan uw verlangens en behoeften.

Wij vragen voorafgaandelijk dat u bevestigt ons nauwkeurig alle bekende omstandigheden en wensen te hebben meegedeeld die redelijkerwijze moeten beschouwd worden als gegevens die van invloed zijn op het uitwerken van een optimale oplossing voor u.

U erkent dat deze gegevens overeenstemmen met de analyse van uw verlangens en behoeften en dat u gewezen werd op de draagwijdte en beperkingen van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij kvk Interass BV, Amerikalei 137, 2000 Antwerpen of stuurt u een mailtje naar productie@kvk-interass.eu.
Het register van de verzekeringstussenpersonen waarmee we samenwerken wordt bijgehouden door de FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel) en is terug te vinden op www.fsma.be.